Bước Đến Bên Anh

Tác giả: Sinran
Thể loại: Boy Love, Romance, Drama
Trans: Lạc Lạc
Edit: Lạc Lạc, Dim, Xôi

Nội dung:

Khi đang gặp khó khăn với việc tốt nghiệp đại học, Jensen đã tìm đến rượu để giải tỏa thì đột nhiên bị Nathaniel – đang thất nghiệp – nôn vào người và phá hỏng buổi tối của mình. Để xin lỗi, Nathaniel đã đề nghị giúp đỡ Jensen học. Mặc dù Jensen không dễ hòa đồng với mọi người, nhưng cả hai đã nhanh chóng trở thành bạn bè và một thứ tình cảm sâu đậm hơn đã bắt đầu chớm nở…

Mục lục
CHAP 1CHAP 2CHAP 3CHAP 4CHAP 5CHAP 6CHAP 7CHAP 8CHAP 9CHAP 10CHAP 11CHAP 12CHAP 13CHAP 14CHAP 15CHAP 16CHAP 17CHAP 18CHAP 19CHAP 20CHAP 21CHAP 22CHAP 23CHAP 24CHAP 25CHAP 26 CHAP 27CHAP 28CHAP 29CHAP 30CHAP 31CHAP 32CHAP 33CHAP 34CHAP 35CHAP 36CHAP 37CHAP 38CHAP 39CHAP 40CHAP 41CHAP 42CHAP 43CHAP 44CHAP 45CHAP 46CHAP 47CHAP 48 (End) – …

Gợi ý mật khẩu: Tên nhà dịch có dấu, có cách và chỉ viết hoa một chữ đầu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *